تاریخچه

درباره ما تاریخچه

شرکت سازه های افق نور (سـان) با هـدف طـرح و اجـرای انواع ســازه های خاص، در سال 1386 تاسیس گردید.
استاد پروفسـور هشیار نوشیـن، شخصیت معروف جهانی سازه های فضاکار، از ابتدای تاسیس شرکت، به عنـوان مشـاور عالـی و به طور اختـصاصی، با این شـرکت همکاری داشتـه اند.

اعـضـای شرکت سـان، در طـراحی و اجـرای سـازه هـای فضـاکار، دارای چند دهه تجربـه ی گرانـقدر می باشند به شکلی که تا کنون بیش از 100 پروژه طراحی یا اجرا گردیده است.


فعالیت این گروه در زمینه های زیر می باشد:

  • طراحی مفهومی (Conceptual Design)
  • طراحی جزییات (Detailed Design)
  • بازرسی، نظارت و کنترل کیفیت (Inspection and Quality Control)
  • ساخت و نصب (Fabrication and Erection)
  • بالابری سنگین (Heavy Lifting)

رزومه

سوابق پروژه ها فارسی

سوابق پروژه ها لاتین