پروژه ها فهرست پروژه ها گنبد گلخانه لواسان

گنبد گلخانه لواسان

پروژه گنبد اسکای لایت گلخانه لواسان در منطقه لواسان تهران اجرا شده است. این پروژه شامل دو گنبد تک لایه که بر روی استوانه بتنی استقرار یافته می باشد. بدلیل کاربری خاص پروژه، از اعضای گالوانیزه استفاده شده و در ادامه اعضا تحت سمبلاست قرار گرفته و با سه دست رنگ اپکسی سطح لوله ها در برابر خوردگی مقاوم گردیده است؛ پوشش نهایی از نوع شیشه می باشد.

قطر 20 متر            قطر 18 متر
ارتفاع 9 متر   ارتفاع 7.5 مترکارفرما شرکت اندیشه نوین رزان
طرح و اجرا شرکت سان