پروژه ها فهرست پروژه ها گنبد مسجد دانشگاه اراک

گنبد مسجد دانشگاه اراک

یکی از فعالیت های شرکت سازه های افق نور ساخت نورگیر های رنگی (استیندگلس) مطابق با معماری بنا می باشد که با تکنیک های مختلف ایجاد می شود و علاوه بر تامین انرژی و نور داخلی، جلوه ی ویژه ای به عناصر معماری ساختمان میدهد.

عرض 22 متر
طول 22 متر
ارتفاع 11 متر
منطقه پوشش 585 متر مربع
کارفرما دانشگاه اراک
طراحی و ساخت شرکت سان (سازه های افق نور)