پروژه ها فهرست پروژه ها پروژه نورگیر لواسان

پروژه نورگیر لواسان

این سازه فضاکار با فرم حلزونی در منطقه لواسانات تهران و به عنوان پوشش وُید یک ویلا مورد استفاده قرار گرفته است.

این سقف قابلیت تحمل وزن بتن سقف را داشته و ضمناً به صورت حلزونی و مارپیچ طراحی شده است تا با فرم کلی سقف ویلا مطابقت داشته باشد. همچنین شبکه بندی هم مرکز طراحی شده، باعث ایجاد نمایی زیبا از قسمت داخلی ساختمان شده است.