پروژه ها فهرست پروژه ها پروژه سقف گنبد سلامتکده طب سنتی گرگان

پروژه سقف گنبد سلامتکده طب سنتی گرگان

در این پروژه یک گنبد سازه فضاکار فرم آزاد تک لایه مورد استفاده قرار گرفته است این سازه در دو راستای عمود به هم دارای دهانه های متفاوت 9.2  و 7.4 متر، سطح پلان 52 متر و سطح پوشش  72 متر می باشد.   

 مساحت 52 متر مربع
ارتفاع کل 2.5 متر
طرح و اجرا شركت سان