پروژه ها فهرست پروژه ها هلی پد اضطرار ساختمان مهماندوست

هلی پد اضطرار ساختمان مهماندوست

هلی پد اضطرار ساختمان مهماندوست 2 در منطقه نیاوران تهران واقع شده است. این هلی پد به قطر 18 متر و با به کارگیری سازه فضاکار گوی سان به عنوان سازه اصلی به همراه عرشه ی فولادی طراحی و اجرا گردیده است. استفاده از سازه های فضایی در هلی پدها علاوه بر زیبایی و استحکام مناسب، با سبک تر کردن وزن سازه ی هلی پد، بار مرده و بار لرزه ای کمتری را در مقایسه با سازه های بتنی و سازه های فولادی(سازه های فولادی طراحی شده با تیر ورق)به سازه اصلی ساختمان وارد می کند.

قطر 18 متر
کارفرما شرکت فراز آوران آسمان
طرح و اجرا شرکت سازه های افق نور(سان)