پروژه ها فهرست پروژه ها نوسازی سقف سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

نوسازی سقف سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

پروژه نوسازی سالن همایش های میلاد واقع در نمایشگاه بین المللی تهران، توسط شرکت سان در حال انجام می باشد، قبل از تعریف پروژه فوق شرکت سان اقدام به بهسازی موقت سازه فوق نمود، در ادامه با توجه به اهمیت و حساسیت سازه، کار فرما تصمیم به نوسازی دائمی سازه گرفت، با توجه به پیچیدگی های سازه ای، عدم ایجاد وقفه در بهره برداری، درآمیختگی های اجزای معماری، تاسیساتی با سازه اصلی، ایجاد سقف جدید در بالای سقف اصلی مورد امکان سنجی و طراحی قرار گرفت و اکنون بعد از طی مراحل طراحی و تولید قطعات، مرحله مونتاژ با موفقیت در حال سپری شدن می باشد.

 مساحت 1880 متر مربع
کارفرما شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران
طرح و اجرا شرکت سان