پروژه ها فهرست پروژه ها سردر کارخانه پاک چوب

سردر کارخانه پاک چوب

سازه سردر ورودی کارخانه گروه صنعتی پاک چوب ایرانیان واقع در شهرک صنعتی شمس آباد بصورت فضاکار فرم آزاد با سیستم گوی سان بوسیله شرکت سان (سازه های افق نور) طراحی، ساخت و نصب گردید. این سازه فضایی ترکیبی از یک سازه دو لایه و چند لایه با دهانه آزاد 28 متر بوده است که بر روی دو عدد پی در دو سمت قرار گرفته است و پوشش نماهای جانبی آن بوسیله ترکیبی از سرامیک خشک و ورق های فولادی سوراخ دار (punch metal) طراحی و اجرا گردیده است. طراحی معماری این سردر توسط گروه معماری معتمد و همکاران (MMG Office) به آدرس اینترنتی www.mmgoffice.com انجام شده است.

مشابه این سر­در، در کارخانه گروه صنعتی پاک چوب در شهر شوش نیز طراحی و اجرا گردیده است.

طول 46 متر
عرض 9 متر
ارتفاع 10 متر
کارفرما شرکت پاک چوب ایرانیان
مشاور شرکت مهندسین مشاور معتمد و همکاران
طرح، ساخت و اجرا شركت سان (سازه های افق نور)