پروژه ها فهرست پروژه ها سردر هتل بزرگ زنجان

سردر هتل بزرگ زنجان

سازه ی سردر ورودی هتل بزرگ زنجان یک سازه ی فضکار دو لایه مربع روی مربع بوده که بر روی ستون های بتنی قرار گرفته است. برای پوشش شیشه ای آن از سیستم اسپایدر استفاده شده که بر روی گوی های لایه ی فوقانی شبکه فضاکار نصب گردیده اند.

ارتفاع 11 متر
عرض 10 متر
طول 6 متر
کارفرما هتل بزرگ زنجان
طرح و اجرا شرکت سان (سازه های افق نور)