پروژه ها فهرست پروژه ها سردرهای ورودی و خروجی بندر شهید رجایی

سردرهای ورودی و خروجی بندر شهید رجایی

سردرهای ورودی و خروجی طرح توسعه بندر شهید رجایی به وسیله دو سازه فضاکار فرم آزاد (free form) و با الهام از امواج دریا به وسیله شرکت سازه های افق نور (سان) طراحی، ساخت و اجرا گردیده است. سازه فضایی مذکور روی 4 ستون فولادی قرار گرفته و علاوه بر آن شبکه فضاکار از یک سمت به طور مستقیم بر روی پی قرار گرفته است.

ارتفاع 10 متر
عرض 7 متر
طول 50 متر

 

کارفرما شرکت ساختمانی کولهام
مشاور شرکت مهندسین مشاور تهران برکلی
طراح و ساخت شركت سان (سازه های افق نور)