پروژه ها فهرست پروژه ها سرای ایرانی اصفهان

سرای ایرانی اصفهان

شرکت سازه های افق نور (سان) طراحی، ساخت و نصب سازه فضاکار سقف و پوشش، نمای شیشه ای و نمای ورق طرحدار این مجموعه را به عهده داشته است.

ویژگی منحصر به فرد سازه ی دولایه ی سقف، هندسه آن بوده که شبکه تحتانی آن بصورت تخت و شش ضلعی و شبکه ی فوقانی آن چهار شیبه و مثلث شکل می باشد. سطح پوشش سقف این مجموعه 10000 متر مربع می باشد. در نمای شیشه ای این مجموعه که مساحت 1000 متر مربع داشته از سیستم curtain wall استفاده شده است. همچنین قسمت فوقانی نمای شیشه ای به وسیله ورق طرحدار فولادی رنگ شده با مساحت تقریبی 500 متر مربع پوشانده شده است.

طول 133 متر
عرض 75 متر
طول 16 متر
کارفرما شهر فرش اصفهان
طرخ و اجرا شرکت سان (سازه های افق نور)