پروژه ها فهرست پروژه ها سازه های بتنی مجتمع بندرعباس

سازه های بتنی مجتمع بندرعباس

سازه های بتنی مجتمع بندرعباس بوسیله ی شرکت سان اجرا شده است. این پروژه شامل چهار بلوک 9 طبقه بوده است و هر یک از این طبقات 360 متر مربع مساحت داشته است. سقف دال بتنی هر یک از این سازه ها یک دال دو طرفه با ضخامت 20 سانتی متر بوده است و فونداسیون مورد استفاده در این سازه از نوع پی گسترده بوده است و این پی گسترده روی 8 تا شمع قرار گرفته است.

عرض 16.5 متر
طول 21.5 متر
تعداد طبقات 9 طبقه
تعداد بلوک ها 4 بلوک
مساحت کلی 13000 متر مربع

 

ساخت و ساز شرکت سان (سازه های افق  نور)