پروژه ها فهرست پروژه ها سازه فضاکار تالار مرکزی فرهنگ و هنر ساری

سازه فضاکار تالار مرکزی فرهنگ و هنر ساری

سازه فضاکار تالار مرکزی فرهنگ و هنر ساری که بزرگ ترین مجموعه فرهنگی شمال کشور به شمار می آید، با مساحت تقریبی 2000 متر مربع در شهر ساری استان مازندران واقع شده است. سازه فضاکار مذکور در دو لایه به صورت ترکیبی از فرم گنبدی و صدفی توسط شرکت سان (سازه های افق نور) طراحی و اجرا گردیده است. پوشش به کار رفته در این پروژه پارچه است.

منطقه پوشش 2070 متر مربع
کار فرما  شرکت ساختمانی درون
طراحی و ساخت سان (سازه های افق نور)