پروژه ها فهرست پروژه ها تقویت و بهسازی موقت سقف سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

تقویت و بهسازی موقت سقف سالن میلاد نمایشگاه بین المللی

پروژه تقویت و بهسازی موقت سالن همایش های میلاد واقع در نمایشگاه بین المللی تهران، توسط شرکت سان انجام پذیرفته است، مهندسان با تجربه شرکت در ابتدا اقدام به ارزیابی اولیه و مدل سازی سازه و در مرحله بعد با استفاده از طرح اجرایی تقویت سازه و با رعایت نکات اصولی، اقدام به انجام پروژه فوق نمودند؛ از پیچیدگی های این پروژه می توان به آمیختگی های اجزای معماری، تاسیساتی با سازه اصلی، ایجاد شرایط اجرایی لازم به منظور تعویض قطعات و محدودیت زمانی اشاره نمود این پروژه نیز با بالاترین دقت و کیفیت تمام مراحل خود سپری نمود.

 مساحت 1880 متر مربع
کارفرما شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران
طرح و اجرا شرکت سان