پروژه ها فهرست پروژه ها آسمان نمای مجتمع تجاری آمال قم

آسمان نمای مجتمع تجاری آمال قم

سازه ی گنبد بیضی گون آسمان نمای (skylight) مجتمع تجاری آمال قم ترکیبی از شبکه تک لایه و دو لایه می باشد.

بخش مرکزی این گنبد بوسیله شیشه دوجداره و سیستم یوچنل (u-channel) و مابقی آن با استفاده از پوشش ایستادرز (kalzip) پوشش شده است.

سطح پوشش 2650 متر
قطر بزرگ 29 متر
قطر کوچک 26 متر
ارتفاع گنبد 6 متر
کارفرما مجتمع تجاری آمال قم
طرح، ساخت و اجرا شرکت سان (سازه های افق نور)