پروژه ها فهرست پروژه ها آسمان نمای ساختمان مرکزی انفورماتیک

آسمان نمای ساختمان مرکزی انفورماتیک

آسمان نمای (اسکای لایت skylight)ساختمان مرکزی انفورماتیک تهران به کمک سازه فضاکار دو لایه ی گوی سان طراحی و اجرا شده است.

در پوشش شیشه ای دو جداره این اسکای لایت از رنگ های مختلف و از سیستم کرتین وال اسکای لایت استفاده شده است.

عرض 16 متر
طول 16 متر
کارفرما سازمان انفورماتیک ایران
طرح و اجرا شرکت سان (سازه های افق نور)