یکی از مهمترین قسمت های سازه در ایجاد ارزش، نمای داخلی و خارجی می باشد. طراحان سان به‌دنبال خلق يك كليت هماهنگ به‌وسيله ایجاد تناسب بین اجزای سازه ای و غیر سازه ای ، محیط پیرامونی و کاربری مد نظر می باشند.

در صورت نیاز به مشاوره تلفنی یا حضوری اینجا کلیک کنید و با شماره های مشخص شده تماس گرفته یا به محل دفتر شرکت مراجعه فرمائید.

در ادامه به بعضی موارد از طراحی و اجرای سازه های فوق توسط شرکت سازه های فضاکار افق نور (سان) اشاره شده است.