در این مرحله کلیه اجزای سازه ای و غیر سازه ای توسط گروهای کاری ماهر و تحت نظر مهندسین زبده نصب می گردد این شرکت جهت تسهیل در عملیات نصب هر نوع سازه با پیچیدگی های متنوع از برنامه انحصاری جهت تولید نقشه های بافت و نصب استفاده می نماید.

با توجه به دستورالعمل های از پیش تعیین شده توسط تیم طراحی و مدیر اجرایی عملیات نصب در نهایت دقت و سرعت با رعایت ضوابط ایمنی انجام خواهد شد.

در صورت نیاز به مشاوره تلفنی یا حضوری اینجا کلیک کنید.