مشاوره

شرکت سازه های فضاکار افق نور (سان) در راستای  آگاهی بخشی به کارفرمایان، به منظور دستیابی به کلیه حالت های ممکن طرح و اجرای پروژه، اقدام به ارائه مشاوره تخصصی می نماید. در این مرحله، طی تماس کارفرمای محترم، تاریخی جهت انجام جلسه حضوری با توافق طرفین مشخص شده و این جلسه با حضور مسئول قراردادها، مدیر تیم طراحی و مدیر تیم اجرایی تشکیل خواهد شد. و درصورت توافق، قرارداد منعقد شده و پروژه وارد مراحل بعدی شامل طراحی، ساخت و نصب می شود.

در صورت نیاز به مشاوره تلفنی یا حضوری اینجا کلیک کنید.