وجود گروه تولید با تجربه در کنار کارگاه مجهز این امکان را به ما می دهد تا بر کل فرایند از زمان خرید مصالح  تا تولید و بسته بندی محصول نهایی، جهت انتقال به محل نصب نظارت داشته باشیم.

در مراحل تولید تمام عملیات برشکاری، جوشکاری، تولید اعضا، سوارخ کاری اتصالات و رنگ آمیزی در کارخانه این شرکت واقع در شهرک صنعتی مامونیه انجام می پذیرد. کلیه عملایت مونتاژ و سوراخکاری ها توسط فیکسچر و دستگاه های اتوماتیک انجام می شود. در نهایت اعضا و اتصالات در پالت های متناسب بسته بندی شده و به محل ارسال می گردد.

در صورت نیاز به مشاوره تلفنی یا حضوری اینجا کلیک کنید.