پروفسور هشیار نوشین

درباره ما اعضا و همکاران پروفسور هشیار نوشین
Prof--Hoshyar-Nooshin.jpg
پروفسور هشیار نوشین
عضو هیئت علمی دانشگاه Surrey
دکترا در رشته سازه های فضا کار
مشاور عالی شرکت سازه های افق نور (سان)

سوابق تحصیلی

پروفسور هشيار نوشين در سال 1338 از دانشکده فني دانشگاه تهران در رشته مهندسي عمران فارغ التحصيل شد. متعاقبا در سال1341 از دانشگاه ايمپيريال کالج (Imperial College) در انگليس درجه فوق مهندسي DIC را در گرايش سازه کسب کرد. سپس تحصيلات خود را براي اخذ PhD ادامه داده و ديپلم دکتري خود را از دانشگاه لندن در رشته سازه هاي فضا کار بدست آورد. ایشان از سال 1341 تاکنون در حال پژوهش در جنبه هاي مختلف سازه هاي فضاکار با توجه ويژه روي استفاده کامپيوتردر تحليل و طراحي اين سازه ها، بوده است.

بخشی از سوابق علمی و کاری

  • عضو هيأت علمي دانشگاه ساري (Surrey) از سال 1342 تاکنون
  • رياست مرکز پژوهشي سازه هاي فضاکار در دانشگاه ساري انگليس براي 29 سال (از 1350 تا 1379)
  • پروفسور ويژه دانشگاه ساري انگليس و عضو عالي رتبه انستيتوي مهندسان سازه در لندن
  • رياست هيأت تحريريه مجله جهاني سازه هاي فضاکار براي 20 سال
  • عضو هيأت مديره سازمان جهاني سازه هاي پوسته اي و فضاکار (IASS) و عضو هيأت مشاوران اين سازمان برای سال ها
  • ابداع برنامه Formian در زمینه تاشه پردازی و استفاده از جبر فرمکسی
  • طراحي تعدادي سازه فضاکار مهم من جمله آشيانه هواپيماهاي 747 در فرودگاه لندن و استاديوم ورزشي تختي در تهران