مهندس محمدرضا کمالی

درباره ما اعضا و همکاران مهندس محمدرضا کمالی
مهندس محمدرضا کمالی
کارشناسی ارشد عمران - سازه
عضو انجمن علمی سازه های فضاکار ایران

بخشی از سوابق طراحی

 • طراحی سازه ی بیش از 40 پروژه
 • کار تحقیقاتی برسیستم سقف مرکب میدافلز (محقق)

بخشی از سوابق اجرایی

 • اسکلت فلزی ساختمان اداری شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی – تهران (مجری)
 • سقف میدافلز ساختمان اداری شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی – تهران (مجری)
 • ساختمان مدیریت شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی – تهران (مجری)
 • سازه و تاسیسات چاپخانه بانک تجارت – تهران (مجری)
 • بخش های الحاقی و سازه رستوران برج مرجان – تهران (طراح و مجری)
 • دبیرستان نور – کرج (مجری)

بخشی از سوابق مدیریتی

 • مجتمع مسكوني ١٢٠ واحدي انديشه – اندیشه (مدیر پروژه)
 • پروژه سوله و ساختمان اداري شركت طيف سايپا - تهران (مدیر پروژه)
 • مجتمع مسكوني ١٢٠ واحدي میلاد – فردیس کرج (مدیر پروژه)
 • پروژه مسکونی زعفرانیه – تهران (مدیر پروژه)
 • دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان – زنجان (مدیر پروژه)
 • دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی – تهران (مدیر پروژه)

بخشی از سوابق مدیریت کنترل کیفی

 • سالن ورزشی 6000 نفری ثامن الائمه – مشهد (کنترل کیفی)
 • ساختمان سفارت سوئیس – تهران (کنترل کیفی)
 • سالن اختلاط مواد کارخانه سیمان صوفیان – صوفیان (کنترل کیفی)
 • سالن اختلاط مواد کارخانه سیمان سامان غرب – کرمانشاه (کنترل کیفی)