پروژه ها فهرست پروژه ها گنبد دیامتیک مجتمع تفریحی تجاری آجودانیه

گنبد دیامتیک مجتمع تفریحی تجاری آجودانیه

گنبد دیامتیک مجتمع تفریحی تجاری آجودانیه واقع در منطقه نیاوران تهران، جهت پوشش بخشی از بام مورد استفاده قرار گرفته است. سازه این گنبد تک لایه، دارای ارتفاع 7.5 متر و قطر 16 متر می باشد.

 

قطر دهانه 16 متر
ارتفاع 7.5 متر
کارفرما مجتمع تفریحی تجاری آجودانیه
مشاور و طراح شرکت سان