پروژه ها فهرست پروژه ها مرکز تجهیزات دندانپزشکی ابریشم

مرکز تجهیزات دندانپزشکی ابریشم

سازه فضاکار پروژه مرکز تجهیزات دندانپزشکی نواب با ابعاد تقریبی 450 متر مربع در شهر تهران واقع گردیده است، کلیه عملیات طراحی و ساخت و مونتاژ سازه فضاکار و پوشش بر عهده شرکت سان بوده است.

مساحت 450 متر مربع
کارفرما آقای مهندس حسین هاشمی زاده فروزان
طرح و اجرا شركت سان