پروژه ها فهرست پروژه ها سالن تولید پاکت شرکت سیمان سامان غرب

سالن تولید پاکت شرکت سیمان سامان غرب

این سالن در مجتمع سیمان سامان غرب به مساحت 14300 مترمربع با ابعاد 154×93 متر در کرمانشاه بوسیله .شرکت سازه های افق نور (سان) طراحی، ساخت و اجرا گردیده است

ساخت و نصب سازه سقف، ستون ها و بادبند ها، پوشش سقف ساندویچ پانل و دیواره آن بوسیله شرکت سان در مدت زمان 5 ماه اجرا گردید، که در نوع خود از سرعت اجرای قابل قبولی برخوردار می باشد.

تاشه فضا­کار سقف این سالن صنعتی یک سازه فضایی اریبی روی اریبی بوده که در اتصالات آن از سیستم گوی سان استفاده شده است. این سازه فضاکار روی ستون ها و درختی های فولادی قرار گرفته است.

 

طول 154 متر
عرض 93 متر
ارتفاع 10 متر
کارفرما شرکت سیمان سامان غرب
طراحی، ساخت و اجرا شركت سان (سازه های افق نور)