پروژه ها فهرست پروژه ها سازه فضاکار ایستگاه شماره 1 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

سازه فضاکار ایستگاه شماره 1 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

سقف سازه فضاكار ايستگاه شماره ١ مترو فرودگاه بین المللی امام خمینی به مساحت ٧٠٠٠ متر مربع در ضلع جنوبي ترمينال مسافری شماره یک فرودگاه امام قرار گرفته است. سازه فضاکار مذكور يك گنبد دو قوسي با دو شعاع متفاوت در دولايه با نقش دوراهه مربع روی مربع مي باشد. فرم دو قوسی این سازه مطابق با نظر کارفرما و با الهام از فرم سالن ترمینال مسافری شماره یک فرودگاه طراحی و اجرا گردیده است. شبکه دولایه فضاکار این سازه بوسیله اعضای فضاکار درختی بر روی ستون های بتنی سازه زیرین قرار گرفته است. یکی از ویژگی های مهم در طراحی و اجرای سازه فضاکار پروژه ایستگاه شماره 1 مترو فرودگاه، نیاز به ارتباط صحیح بین سازه بتنی زیرین، نمای شیشه ای پوشش جانبی ایستگاه و پوشش فوقانی آلومینیومی زیپ (کَلزیپ) بوده است. با توجه به نیاز در تسریع عملیات اجرایی در این پروژه، سازه فضاکار، نمای شیشه ای و پوشش کلزیپ به طور هم زمان اجرا گردیده است. به این دلیل در اجرای سازه فضاکار علاوه بر سرعت در تولید و نصب، نیاز به کنترل رواداری های مورد نظر به منظور تطابق با روند پوشش های مذکور (به خصوص نمای شیشه ای) بوده است.

این پروژه قسمتی از قرارداد اصلی پروژه متروی فرودگاه بین المللی امام خیمنی، حد فاصل ایستگاه شاهد تا پرند واقع در تهران، اتوبان قم، عوارضی قم – تهران بین شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به عنوان کارفرمای اصلی و گروه تخصصی سپاسد به عنوان پیمانکار اصلی بوده است.

ایستگاه شماره 1 مترو فرودگاه بین المللی امام، ایستگاه دوم از سه ایستگاه واقع در انشعاب خط 1 متروی تهران به سمت شهر جدید پرند می باشد.

 

طول 185 متر
عرض 40 متر
ارتفاع 25 متر

 

كارفرما گروه سپاسد - کارگاه متروی فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) حدفاصل شاهد تا پرند
مشاور شركت مهندسي مشاور هراز راه و شركت مهندسين مشاور سازيان
مدیر طرح شرکت مهندسین مشاور مترا
طرح و اجرا شركت سان