پروژه ها فهرست پروژه ها انبار کارخانه بهستان دارو

انبار کارخانه بهستان دارو

انبار کارخانه داروسازی بهستان تولید واقع در ساوه، شهرک صنعتی کاوهبا متراژ تقریبی 2220 متر مربع و ارتفاع حداکثر 19.3 متر با استفاده از چلیک دولایه فضاکار احداث شده است

مساحت 2220 متر مربع
ارتفاع کل 19.3 متر
کارفرما شرکت سازه کاو
طرح و اجرا شركت سان