پروژه ها فهرست پروژه ها المان سردرب ورودی پارک علم و فناوری پردیس

المان سردرب ورودی پارک علم و فناوری پردیس

المان سردرب ورودی پارک علم و فناوری پردیس، به عنوان نماد رشد و توسعه فناوري، توسط شركت سان (سازه های افق نور) در شهر جدید پردیس در استان تهران بنا شده است. اين المان به شكل مثلث قائم الزاويه ای به ارتفاع 36 متر مي باشد این سازه به وسیله یک شبکه 5 لایه فضا­کار با سیستم گوی سان طراحی و اجرا گردیده است. فرم خاص این سازه فضایی از نقطه نظر تنوع در طول اعضا و اتصالات و همچنین ویژگی هنری خاص آن، یک عنصر معماری مدرن و منحصر به فرد را به عنوان نماد مجموعه پارک علم وفناوری پردیس به وجود آورده است.

طول 36 متر
عرض 8 متر
ارتفاع 40 متر
کارفرمای اصلی پروژه پارک علم فناوری پردیس
مدیر طرح شرکت مهندسین مشاور شورا
مشاور طرح شرکت مهندسین مشاور عصر فرایند معماری
پیمانکار اصلی پروژه شرکت کلوین
طرح، ساخت و اجرا شركت سان (سازه های افق نور)