پروژه ها فهرست پروژه ها استیند گلس ویلای تاکستان

استیند گلس ویلای تاکستان

یکی از فعالیت های شرکت سان ساخت نورگیرهای رنگی (استیندگلس) مطابق با معماری بنا می باشد که با تکنیک های مختلف ایجاد می شود و علاوه بر تامین انرژی و نور داخلی، جلوه ویژه ای به عناصر معماری ساختمان میدهد.

ارتفاع 1 متر
قطر 3 متر
کارفرما  
طراح و مجری