پروژه ها طراحی های ویژه ایران خودرو بینالود

ایران خودرو بینالود

وظیفه مشاوه، خدمات طراحی و تهیه نقشه های اجرایی سالن تولید شرکت ایران خودروی خراسان واقع در بینالود به شرکت سان محول شد، در این سازه از سیستم دولایه مربع روی مربع به صورت شبکه تخت و دوشیبه با اتصالات گوی سان در طراحی استفاده شد.

 

 مساحت 9750 متر مربع
ارتفاع کل 13 متر
کارفرما شرکت سازه ساختمان ایرانیان
مشاوره و طراحی شركت سان