نمایندگی ها

تماس با ما نمایندگی ها

دفتر نمایندگی استان زنجان

نماینده: آقای مهندس نبوی
آدرس: زنجان، سعدی شمالی، کوچه دست نشان، ساختمان ستاره، طبقه دوم، واحد 5
تلفن: 33465740 024
همراه: 2418816 0912
فکس: 33451601 024

دفتر نمایندگی استان بوشهر

نماینده: آقای مهندس بهروز فرح شیرازی
آدرس: بوشهر، چهارراه ولی عصر، ساختمان بانک تجارت، طبقه 2، واحد 4
تلفن: 33337151 077
همراه: 3710964 0917

دفتر نمایندگی استان کرمانشاه

نماینده: آقای مهندس آرش شادفر
آدرس:کرمانشاه، کسری، کوی سرهنگ سالمی، ساختمان اسپادانا
تلفکس: 37267518 083
همراه: 1324879 0918

دفتر نمایندگی استان خراسان رضوی

نماینده: آقای مهندس مجتبی ایازی
آدرس: مشهد، ویلاشهر، نبش امام رضا 2
فکس: 35511639 051
همراه: 1000380 0915

دفتر نمایندگی اربیل عراق

نماینده: آقای ساعد محسن وثوقی نیا
آدرس: اربیل عراق
پست الکترونیکی: siyalan.co@gmail.com
تلفن: 009647502165417
همراه تهران: 6956842 0912